Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου - Στατιστικά Διαθεσιμότητας
Τα στατιστικά διαθεσιμότητας της υπηρεσίας Voice Over IP επιτρέπουν στους υπεύθυνους διαχειριστές της υπηρεσίας Voice over IP των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων να ελέγχουν την VoIP επικοινωνία τους με τα υπόλοιπα Ιδρύματα που συμμετέχουν στην υπηρεσία. Από    Έως
Μήνας: Έτος: Ίδρυμα: Κατάσταση:
©2005 Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο . Επικοινωνία: helpdesk [at] gunet.gr